Smrti v digitálnom prostredí sa venuje viacero vedcov, pre začiatok vám môžem odporučiť TEDx prednášky izraelských výskumníčok Pauly KielVered Shavit, ktorá tiež o téme dlho písala blog Digital Dust.

Posmrtná prítomnosť na Facebooku je aj zdrojom právnych nejasností, ako dokladá tento nemecký prípad. Mal by byť profil zosnulého braný ako dedičstvo, alebo ako nedotknuteľný majetok vo vlastníctve Facebooku?

To, že má Facebook väčšinou navrch, ukazuje prípad ženy zavraždenej svojím partnerom. Jej profil je plný fotiek s ním, s človekom, ktorý ju nakoniec zabil, no Facebook ich odmieta odstrániť aj napriek opakovaným žiadostiam najbližšej rodiny. Kto má mať teda v rukách posmrtnú identitu zosnulej? Jej najbližší, alebo Facebook?

Čo robiť pri smrti priateľa na Facebooku?

Ak zomrel niekto z vášho okolia, neunáhľujte sa a nenahlasujte jeho profil Facebooku. Toto by vždy mala robiť najbližšia rodina zosnulého, ktorá môže poznať jeho priania či predstavu o tom, čo by s jeho profilom malo byť po smrti. V zásade sú totiž tri možnosti posmrtnej prítomnosti na Facebooku, o ktorých si môžete detailne prečítať priamo na ich podpore.

Prvou je, že profil ostane nenahlásený, v podobe, v akej fungoval doteraz. To ale znamená, že sa aj naďalej bude objavovať v reklamách a rôznych automatizovaných notifikáciách, ktoré môžu byť pozostalým nepríjemné. Druhou možnosťou je “zvečnenie” profilu, o ktoré môžete požiadať tu. Ide o jeho zakonzervovanie a premenu na online pomníček. Ten môže byť spravovaný osobou, ktorú si zosnulý zvolil za svojho života. Treťou variantou je požiadať Facebook o zmazanie profilu. V každom prípade by zvolená akcia mala rešpektovať prianie zosnulého či jeho najbližšej rodiny. Zbytočná proaktivita môže mať za následok nevratnú akciu, ktorá môže ublížiť najbližším pozostalým.

A preto si vždy radšej zálohujte všetky dôležité spomienky na zosnulého, o ktoré nechcete prísť. Nikdy totiž neviete, kedy jeho profil navždy a nevratne zmizne.

Ako sa pripraviť na vlastnú smrť?

V nastaveniach si môžete zvoliť posmrtného správcu vášho Facebooku. Naplánujte si aj každoročné revízie svojich nastavení, budú vám chodiť pripomienkové notifikácie. Pravidelná kontrola je pre vašu posmrtnú prítomnosť na Facebooku naozaj dôležitá. Ak ju zanedbáte, mohlo by sa vám napríklad stať, že posmrtným administrátorom vášho profilu sa stane váš bývalý partner, s ktorým ste zažili nepríjemný rozchod.